Urządzenia do obróbki koronowaniem folii

Gdzie ma być zamontowane urządzenie do koronowania ?

Wytłaczarka do folii płaskich Wytłaczarka do folii wydmuchiwanych
Maszyna drukarska Urządzenie do obciągania
Maszyna do kaszerowania Pokrywanie warstwami wytłaczanymi
Urządzenie do laminowania Inne

Linia 1 Linia 2
Maksymalna prędkość produkcji m/min m/min
Minimalna prędkość produkcji m/min m/min
Szerokość obróbki m/min mm
Maksymalna szerokość folii mm mm
Maksymalna grubość folii um um

Naprężenie wstęgi min. max. min. max.
[N] [N] [N] [N]

Szczegóły urządzenia do koronowania

Elektroda/y segmentowana/e tak
nie
Regulacja naciągu wstęgi za pośrednictwem wałka dociskowego tak
nie
Obrabiana folia metalizowana tak
nie
Obróbka jednostronna tak
nie
Obróbka dwustronna tak
nie
Obróbka czterostronna tak
nie
Gazy łatwopalne w pobliżu próbki tak
nie

Dane odnośnie materiału (folii)


jednowarstwowa

(a):

wielowarstwowa

(a):
(b):

Jakie napięcie powierzchniowe chcą Państwo uzyskać w wyniku obróbki (mierzone bezpośrednio po obróbce)

(a): mN/m
(b): mN/m

Czy przeprowadzano już wcześniej obróbkę materiału ? tak
nie

Jeżeli tak, jak duża jest wartość szczątkowa

(a): mN/m
(b): mN/m

Rodzaj i stężenie dodatków modyfikujących:

(a)ppm od
(b)ppm od

Wyposażenie elektryczne

Czy jest przewód zerowy tak
nie

Napięcie zasilania:

3x VHz

max. temperatura otoczenia:st.C
max. wilgotność powietrza:%

Miejsce na dodatkowe informacje lub pytania:Dane kontaktowe:


KONTAKT
P.P.H.U. TRANS-WEST GmbH Sp. z o.o.

tel.: (61) 28 526 63
fax: (61) 28 702 65
e-mail: biuro@transwest.pl

PRZEGLĄD PRODUKTÓW DO POBRANIA

pobierz

SPRAWDŹ NAS NA: