KONTAKT
P.P.H.U. TRANS-WEST GmbH Sp. z o.o.
tel.: (61) 28 526 63
e-mail: biuro@transwest.pl
fax: (61) 28 702 65

Markery i tusze AFS

 

Markery i tusze testowe do badania napięcia powierzchniowego firmy AFS

     

 

Przyleganie do podłoża zazwyczaj zależy od jego energii powierzchniowej. W przypadku gdy napięcie powierzchni jest dużo niższe od napięcia zastosowanego tuszu, nanoszenie nie daje zadowalających rezultatów w wyniku złego przylegania tuszu do powierzchni. Dlatego podłoże przeznaczone do nadruku musi mieć odpowiednie napięcie powierzchniowe. W zależności od stosowanego tuszu powinno ono wynosić:
- 38...42 mN/m (=dyne): dla tuszy na bazie rozpuszczalników
- 40...44 mN/m (=dyne): dla tuszy na bazie wody
- 44...46 mN/m (=dyne): dla tuszy UV

Dostępne wartości testerów (wartości parzyste):
- markery - dostępne od 34 do 50 mN/m
- tusze - dostępne od 34 do 56 mN/m

AFS – „Quick Test Pen”, 38 mN/m
Marker do szybkiego pomiaru napięcia powierzchniowego na foliach PP i PE daje możliwość określenia czy powierzchnia folii posiada wystarczające napięcie powierzchniowego pod nadruk za pomocą tuszy na bazie rozpuszczalników. W sytuacji gdy napięcie powierzchniowe folii jest równe 38 mN/m lub wyższe, naniesiony tusz pozostanie na powierzchni folii w postaci ciągłej linii. Jeżeli wartość napięcia powierzchniowego jest niższa niż 38 mN/m tusz się rozpłynie na pojedyncze krople.

                                     

 

Plik do pobrania wersja w formacie .pdf